Menu

Drijfveren - Motivatie-analyse

Drijfveren is een analyse hulpmiddel om te onderzoeken wat verschillende mensen in hun werk motiveert. Drijfveren is een handig hulpmiddel in situaties waarbij de verschillen tussen mensen belangrijk zijn, zoals in teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, verkoopontwikkeling, communicatie en als ondersteunend hulpmiddel bij werving.

Het resultaat legt de nadruk op de sterke en de zwakke motivatie factoren van het individu. Drijfveren is een uitstekende aanvulling op de Puzzel DISC.

De Drijfveren motivatie-analyse van Ensize is gedeeltelijk gebaseerd op Dr. Eduard Sprangers (1882-1963) redenering in zijn boek “Types of Men” (Menssoorten) (1928) waarin hij verschillende factoren identificeert die antwoord geven op waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Hij beschrijft zes gedragingen die onze handelingskeuze beïnvloeden. Hij beschouwde deze gedragingen als hiërarchisch en ging er vanuit dat de twee sterkste gedragingen van een persoon de andere vier in verschillende mate zouden beïnvloeden. Volgens Spranger zou de keuze van een handeling uit de twee sterkste gedragingen komen.

Waarom zijn drijfveren belangrijke parameters?

Waarom is het belangrijk te weten wat een werknemer motiveert? Simpelweg omdat motivatie gaat over onze persoonlijke waarden met betrekking tot wat zinvol is in ons leven. Deze variëren van persoon tot persoon. De prestatie en het welzijn van een medewerker zijn normaal gesproken beter als zijn of haar waarden overeenkomen met die van de organisatie. Selectie is daarom de sleutel om er zeker te zijn dat de waarden van een medewerker in overeenstemming zijn met die van de organisatie.

Motivatie gaat over het winnen van de “harten” van de medewerkers en niet over een beroep doen op hun intelligentie! Om mensen te motiveren moet er een klimaat en een beloningssysteem op de werkplek zijn die de persoonlijke drijfveren van de mensen ondersteunt. Wat veel bedrijven echter vergeten is dat geld en bonussen niet de enige dingen zijn die mensen motiveren. Motivatie heeft te maken met de innerlijke drijfveren die ervoor zorgen dat we dingen doen. Het is een kwestie van voldoen aan onze individuele behoeften. Hoeveel moeite we doen om ons werk goed te doen, hangt af van hoe gemotiveerd we zijn. Taken toebedeeld krijgen die overeenkomen met onze drijfveren inspireren ons om ons werk goed te doen. Behoeften variëren van persoon tot persoon.


Bedrijven kunnen veel "harten" winnen door een dialoog met hun mensen te voeren over welke drijvende krachten belangrijk zijn in hun werk.

Onderzoeken hebben aangetoond dat het tegenovergestelde van arbeidstevredenheid geen ontevredenheid is maar het gebrek aan arbeidstevredenheid. Met andere woorden, salarissen en bonusplannen kunnen ontevredenheid voorkomen, maar ze leiden niet noodzakelijk tot tevredenheid. Uitgaande van het feit dat iedereen door hetzelfde gemotiveerd wordt, leidt het niet tot meer motivatie. Mensen worden meer gemotiveerd door gevoelens dan door feiten en logica. Ze kunnen goedbetaalde banen verlaten omdat ze zich niet gewaardeerd voelen, het werk niet uitdagend vinden, of ontevreden zijn met de werkomgeving. Mensen willen voelen dat ze horen bij een organisatie die om hen geeft, ze uitdaagt, in hen gelooft en wil dat het goed gaat met hen, niet alleen als werknemer, maar ook als mens.

De motivatie-analyse Drijfveren geeft antwoorden op wat jou en je team motiveert.

De analyse bestaat uit een classificatieschaal (ordinaal) waar het individu zijn of haar vier sterkste drijfveren rangschikt in twee stadia. De analyse bestaat uit 42 vragen, met zes vragen met betrekking tot elke gedraging (“drijfveer”). De schaal wordt dan beschreven in een diagram waar de intensiteit gemeten wordt van 0% tot 100%.

Bij het geven van terugkoppeling kan het ook waardevol zijn om ook de zwakste drijvende krachten van een persoon te identificeren. Een ordinale schaal maakt het mogelijk de resultaten tussen individuen te vergelijken. Er kunnen verschillende vergelijkingsgroepen worden gecreëerd, bijvoorbeeld mannen, vrouwen of verschillende leeftijdsgroepen.

Er kan ook een mediaan worden vastgesteld maar geen gemiddelde waarde. Interessante vergelijkingen zouden kunnen zijn: Heeft het managementteam dezelfde drijfveren als de service-afdeling? Welke drijfveren heeft de verkoopdienst vergeleken met de productie-afdeling?

Drijfveren is een uitstekende aanvulling op de Puzzel DISC. Stimulerende werkmaterialen zijn ook beschikbaar voor de analyse.