Menu

Snapshot - De Dynamische Onderzoeksmotor

De informatiemaatschappij van vandaag vereist dat we een overzicht houden en op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de wereld om ons heen, zowel intern als extern. Veel beslissingen worden snel en zonder diepgaande gegevensanalyse genomen. Snapshot is een krachtig hulpmiddel in alle verbanden waar informatie verzameld moet worden.


Snapshot is een dynamische onderzoeksmotor waarin je jouw eigen categorieën en vragen kunt aanmaken en toevoegen. Je kunt verschillende reacties kiezen zoals ja/nee, vrije tekst, cijfer, enkele keuze en meerdere keuze, enz. Je kunt de enquête ook versturen volgens de voorwaarden, d.w.z. je kunt relevante vervolgvragen stellen, afhankelijk van hoe de respondent antwoordt op een bepaalde vraag.


De onderzoeksvragen worden opgeslagen in de vorm van templates die kunnen worden gekopieerd, bewerkt en hergebruikt. Het is daarom mogelijk om herhalingsonderzoeken uit te voeren. Het rapport is schaalbaar, dat wil zeggen dat je meer of minder details kunt weergeven. Het is ook mogelijk om statistische berekeningen te tonen, zoals gemiddelde waarden en standaardafwijkingen.


Voorbeelden van toepassingen:

  • Werknemerstevredenheidsonderzoeken - ESI (Employee satisfaction surveys)
  • Klanttevredenheidsonderzoeken - CSI (Customer satisfaction surveys)
  • Onderzoek voor maatregel / Onderzoek na maatregel
  • Het verzamelen van informatie voor het nemen van beslissingen
  • Cursus evaluaties


En nog duizenden andere toepassingsgebieden. De enige limiet is je eigen verbeelding!