Menu

Groepsbeoordeling - Groepsontwikkeling

De Groepsbeoordeling geeft informatie over hoe het team functioneert. Grotere concurrentie en snelle innovatie hebben bedrijven onder druk gezet om hun organisatie te veranderen. Vaardigheden, diversiteit, competentie, snelle respons en aanpassingsvermogen zijn nodig om succesvol te kunnen zijn in een mondiale wereld.


Tegenwoordig wordt werk in toenemende mate georganiseerd in de vorm van projectteams en onafhankelijke, doelgerichte teams, vooral omdat de moderne technologie het mogelijk maakt om over geografische grenzen te communiceren. De teams van vandaag stellen verschillende eisen aan hun leidinggevenden in vergelijking met de traditionele manier. “Hoe creëren we efficiënte teams?” is daarom een belangrijke vraag geworden. De Groepsbeoordeling is een waardevol instrument voor het evalueren van projectteams en andere teams.


Team Evaluator is gebaseerd op modern onderzoek naar wat een succesvol team kenmerkt. Er moet aan belangrijke basisvoorwaarden voldaan worden voor een team succesvol kan zijn. Dergelijke succesfactoren zijn bijvoorbeeld een gemeenschappelijk doel, vertrouwen, leiderschap, innovatievermogen en terugkoppeling. Het meet welke kwaliteiten het team als geheel belangrijk vindt en hoe goed het team vindt dat ze presteert in termen van deze kwaliteiten.


Het hulpmiddel biedt de teamleider waardevolle informatie om het team succesvol te coachen, vooral wanneer het wordt gecombineerd met een groepsrapport van de combinatie-analyse (Puzzel DISC en Motivatie-analyse Drijvende Krachten).


Het rapport

De resultaten worden weergegeven in een makkelijk leesbaar diagram en ook in detail, vraag voor vraag. Statistieken zoals medianen en standaardafwijking kunnen ook worden weergegeven. Aan het eind van het rapport wordt een samenvatting gegeven van de vragen waar in het team het meest en het minst overeenstemming over is, en waar ontwikkelingsbehoeften bestaan.


De analyse:

- is anoniem.

- beslaat 10 verschillende gebieden met 4 vragen per gebied.

- geeft de resultaten weer in een gemakkelijk te lezen diagram.